Я от книги Губермана
Превращаюсь в графомана
И пасусь на Губермане,
Как блоха на добермане